31 stycznia 2013

Pod nogami... cz. 15

Kolejne upamiętnienie cmentarza znajduje się w parku przy ul. 3. Maja. Tablice dotyczą cmentarza św. Jana, który był zlokalizowany przy kościele baptystów.
Tablice przy ul. 3 Maja

Tablica w języku polskim

Tablica w języku niemieckim

30 stycznia 2013

Pod nogami... cz. 14

W roku 1996 w miejscach przedwojennych niemieckich cmentarzy umieszczono upamiętnienia w postaci dwóch tablic - po polsku i niemiecku. 
Przy ulicy Bożego Ciała znajduje się upamiętnienie cmentarza o tej samej nazwie. Jego część była już wykorzystywana od czasów średniowiecza, część posłużyła na miejsce ponownego pochówku zmarłych z zlikwidowanego cmentarza św. Jakuba (istniał w rejonie ulicy Krótkiej, został zlikwidowany w 1601 roku, razem z kościołem św. Jakuba o którym wkrótce). Pozostałość podzielono na działki oznaczone ponumerowanymi słupkami z przeznaczeniem na 1730 mogił. Próbowano nawet zaprowadzić księgę cmentarną i zapisywać pochówki zgodnie z cmentarną numeracją, lecz się to nie udało, ponieważ słupki zostały rozkradzione.
Jak podaje Telewizja Elbląska przez krótki moment na tablicy była informacja o św. Leichmanie.
Tablice przy ul. Bożego Ciała
Tablica w języku polskim
Tablica w języku polskim