14 listopada 2014

Elbląskie twarze cz. 10

Na budynku nr 19 przy ulicy Mickiewicza możemy znaleźć dwie twarze. Pierwsza znajduje się nad drzwiami wejściowymi. Jej kształt oraz sumiasty wąs budzą we mnie skojarzenia z maską Guya Fawkesa.

Po lewej stronie można zobaczyć stare oznaczenie z numerem budynku i skrótem "MZBM" - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Druga twarz znajduje się na szczycie ściany frontowej. Jest to też twarz męska, choć z dołu trudno jest to potwierdzić.

6 listopada 2014

Katedra św. Mikołaja cz. 9

Na północnej ścianie katedry można zobaczyć epitafium burmistrza elbląskiego Walentego Boedeckera. Obecnie jego centrum wypełnia portret kardynała Stanisława Hozjusza, biskupa warmińskiego. Po bokach w formie alegorycznych figur przedstawione są Iustitia (Sprawiedliwość) i Prudentia (Roztropność). Nad obrazem umieszczona jest łacińska sentencja "Mors spes altera vitae" ("Śmierć drugą nadzieją życia"). Na zwieńczeniu znajduje się kościotrup, z którego wyrasta trawa. Na samym szczycie jest tondo (okrągła płaskorzeźba) przedstawiająca kobietę z dziećmi.
Epitafium Walentego Boedeckera
Pod obrazem znajduje się napis dotyczący ostatniej renowacji upamiętnienia.