28 lutego 2013

Pod nogami... cz. 16

Na zieleńcu pomiędzy ulicami Grota Roweckiego oraz Halicką znajduje się upamiętnienie cmentarza św. Mikołaja. Byli tam grzebani wierni z głównej parafii Elbląga - św. Mikołaja.
Tablice przy ul. Grota Roweckiego

Tablica w języku niemieckim

Tablica w języku polskim

19 lutego 2013

"Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię...

... polskie go wydało plemię."
Dzisiaj mija pięćset czterdziesta rocznica urodzin Mikołaja Kopernika - polskiego astronoma, ekonomisty, lekarza itp., itd... Urodził się w Toruniu, zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku. Kilkukrotnie odwiedził Elbląg.
W mieście są dwie tablice poświęcone Kopernikowi. Pierwsza znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zbyszka Godlewskiego. Została ufundowana w roku 1973 z okazji 500. rocznicy urodzin patrona szkoły.
Tablica z budynku SP nr 21
Druga tablica znajduje się w holu głównym budynku Gimnazjum na terenie elbląskiego muzeum. Również ona dotyczy roku 1973, kiedy to otwarto muzeum w obecnej siedzibie.
Tablica z budynku muzeum
W katedrze św. Mikołaja znajduje się natomiast portret astronoma.

7 lutego 2013

"Doktor Ola"


Aleksandra Gabrysiak została zamordowana 6 lutego 1993 roku w Elblągu, we własnym mieszkaniu, wraz z jej 19–letnią córką Marią. Zabójcą okazał się jeden z podopiecznych doktor Oli, wypuszczony na przepustkę z więzienia. Za podwójne morderstwo został skazany na dożywocie.
W dniu 05 lutego 1998 roku przy ul. 1. Maja 30 została odsłonięta tablica pamiątkowa dotycząca tego wydarzenia. Poświęcenia tablicy dokonał ks. bp. Andrzej Śliwiński, a jej odsłonięcia Tomasz Gabrysiak. Tablicę ufundowali pp. Trzcińscy, a jej pomysłodawcami są członkowie Klubu Etycznej Myśli Obywatelskiej - Wspólnota Elbląska. Klub ten obrał za swoją patronkę Aleksandrę Gabrysiak. Napis na tablicy zawiera motto z Księgi Przysłów: "Niechaj jej własne czyny sławią ją u bram miejskich" oraz informację: "W tym domu w latach 1976-1993 mieszkała Doktor Ola, Aleksandra Gabrysiak, człowiek szlachetny i dobry. Zginęła śmiercią tragiczną wraz z córką Marią w dniu 6 lutego 1993 r."
Tablica z ul. 1. Maja