27 grudnia 2013

Katedra św. Mikołaja cz. 4

W pobliżu poprzedniej tablicy znajduje się też tablica poświęcona żołnierzom AK. Jest to jedna z kliku podobnych tablic umieszczonych w elbląskich kościołach.

Tablica poświęcona żołnierzom AK


23 grudnia 2013

Katedra św. Mikołaja cz. 3

W jednej z kaplic bocznych po północnej stronie katedry znajduje się metalowa tablica poświęcona męczeństwu Polakom zamieszkujących Kresy Wschodnie, której fundatorem było Towarzystwo Miłośników Lwowa, Wilna, Grodna i Ziemi Wołyńskiej.

Tablica upamiętniająca mieszkańców Kresów Wschodnich.

20 grudnia 2013

Katedra św. Mikołaja cz. 2

Tuż obok tablicy z władcami znajduje się metalowa tablica z historią kościoła. Została ona tam przeniesiona z jednego z filarów wewnątrz budowli.
Tablica z historią kościoła.

15 grudnia 2013

Waldemar Rebinin

W zeszłym roku przedstawiałem tablice poświęcone ofiarom Grudnia 1970. Napisałem, że Waldemar Rebinin nie ma odrębnej tablicy a jest wymieniony tylko na wspólnym upamiętnieniu na cmentarzu przy ulicy Agrykola. Okazuje się, że jednak taka tablica jest. Znajduje się ona na ścianie bloku w pobliżu Pomnika Solidarności. Jest niewielka i przez to nie rzuca się w oczy.
Tablica poświęcona Waldemarowi Rebininowi

14 grudnia 2013

Katedra św. Mikołaja cz. 1

Katedra św. Mikołaja to najstarsza budowla sakralna w Elblągu. Powstała wkrótce po założeniu miasta, a ze względu na pochodzenie pierwszych elblążan za patrona przyjęto opiekuna żeglarzy. Historię kościoła można przeczytać na tej stronie.
We wnętrzu katedry można znaleźć kilka tablic i innych upamiętnień.
Pierwsze z nich znajduje się w północnym przedsionku. Jest to tablica, na której wypisano polskich władców, którzy odwiedzili Elbląg. Jest tam między innymi Kazimierz Jagiellończyk, Stefan Batory oraz Jan Paweł II.
Tablica z władcami, którzy odwiedzili Elbląg
6 grudnia 2013

Kotwica z ulicy Żeglarskiej

Między blokami na ulicy Żeglarskiej znajduje się duża kotwica. Jest to kotwica patentowa typu Halla wyprodukowana w elbląskich Zakładach Mechanicznych "Zamech". Ma ona ruchomy trzon względem podstawy, z którą połączone są ramiona zakończone łapami. Odpowiednio ciężki trzon kotwicy powoduje, że zawsze po rzuceniu przewraca się ona płasko na dno, a w trakcie jej wleczenia przez dryfujący statek obie łapy sukcesywnie zagłębiają się w grunt dna.
Samych Zakładów już nie ma ale kotwica dalej sprawia duże wrażenie.
Kotwica z ulicy Żeglarskiej
Na jednym z ramion można zobaczyć symbol "Zamechu".
Znak firmowy "Zamechu"