6 listopada 2014

Katedra św. Mikołaja cz. 9

Na północnej ścianie katedry można zobaczyć epitafium burmistrza elbląskiego Walentego Boedeckera. Obecnie jego centrum wypełnia portret kardynała Stanisława Hozjusza, biskupa warmińskiego. Po bokach w formie alegorycznych figur przedstawione są Iustitia (Sprawiedliwość) i Prudentia (Roztropność). Nad obrazem umieszczona jest łacińska sentencja "Mors spes altera vitae" ("Śmierć drugą nadzieją życia"). Na zwieńczeniu znajduje się kościotrup, z którego wyrasta trawa. Na samym szczycie jest tondo (okrągła płaskorzeźba) przedstawiająca kobietę z dziećmi.
Epitafium Walentego Boedeckera
Pod obrazem znajduje się napis dotyczący ostatniej renowacji upamiętnienia.

Brak komentarzy:

Podobne posty

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...