17 listopada 2013

Nowe Miasto Elbląg

W przyszłym roku wypada 777. rocznica założenia Elbląga. Jednak w tym roku przypada inna rocznica. Otóż 666 lat temu Krzyżacy nadali przywilej lokacyjny Nowemu Miastu Elbląg.
Założone w 1326 roku, początkowo podporządkowane było Staremu Miastu ale zamiarem Krzyżaków było stworzenie przeciwwagi dla tego silnego gospodarczo i mało posłusznego miasta. Plany te jednak nigdy nie zostały wypełnione, gdyż osadzający się w Nowym Mieście drobni rzemieślnicy nie byli w stanie osiągnąć podobnego poziomu co staromiejscy kupcy i armatorzy.
W 1478 roku Nowe Miasto zostało całkowicie podporządkowane Staremu lecz pełna integracja dokonała się po roku 1772, kiedy to Elbląg znalazł się pod zaborem pruskim a nowe władze rozpoczęły rozbiórkę murów obronnych.
Dzisiaj jedynym upamiętnieniem Nowego Miasta jest witraż nad jedną z restauracji przy ulicy Wigilijnej. Znajdują się na nim herby obu Elblągów.
Witraż z herbami


Brak komentarzy:

Podobne posty

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...